partner | Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Quảng Ninh
Đăng nhập  |  
Hợp tác

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh (QIG) đã gây dựng một mạng lưới các đối tác có sức mạnh và đáng tin cậy.

Với quan điểm hợp tác để tạo lên sức mạnh, chia sẻ để cùng đạt được phát triển bền vững, chúng tôi hoan nghênh và sẵn sàng mở rộng hợp tác với tất cả các đối tác trong và ngoài nước trong các hoạt động của mình trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

 

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Ngân hàng đầu tư và phát triển Ngân hàng Á Châu Hợp tác Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest