Các mốc thời gian | | Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Quảng Ninh
Đăng nhập  |  
Giới thiệu   /  Các mốc thời gian
Các mốc thời gian

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Quảng ninh với thời gian trên 30 năm xây dựng và phát triển trên địa bàn thành phố Hạ Long, Quảng ninh đơn vị đã trải qua những thời điểm phát triển cả về số lượng và chất lượng, đó là: năm 1999 thực hiện quyết định của UBND tỉnh Quảng ninh sáp nhập 3 doanh nghiệp chuyên ngành xây lắp để thành lập Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Quảng ninh , là doanh nghiệp loại 1 đầu tiên của ngành xây dựng Quảng ninh; đến tháng 2/2005 hoàn thiện công tác cổ phần hóa với tên gọi là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Quảng ninh( trong vốn điều lệ không có phần vốn đại diện sở hữu của Nhà nước); sau một thời gian xây dựng và phát triển toàn diện trên mọi phương diện và hình thành Tập đoàn đầu tư Quảng ninh.

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Ngân hàng đầu tư và phát triển Ngân hàng Á Châu Hợp tác Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest